ای سوختهِ دل سرایِ احساس اینجاست/ پیوسته کلیدمشکل ناس اینجاست/گردرپی عشق قمر هاشمیانى/خوش آمده ای روضة العباس (علیه السلام) اینجاست.
  • rozatolabas
  • rozatolabas
مناسبت: جلسه هفتگی

سخنران: حجةالاسلام بنی هاشمی

با مداحی : حاج مهدی کمانی

زمان:چهارشنبه 8 آبانماه 1395 از ساعت 20:00

مکان: میدان شهدا - روبروی درب مترو شهدا

ابتدای خیابان خورشید -  جنب بیت الرضا(ع)