ای سوختهِ دل سرایِ احساس اینجاست/ پیوسته کلیدمشکل ناس اینجاست/گردرپی عشق قمر هاشمیانى/خوش آمده ای روضة العباس (علیه السلام) اینجاست.
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
مناسبت: ظهر اربعین

سخنرانی: حجة الاسلام بنی هاشمی

با مداحی : حاج مهدی کمانی

زمان: 4شنبه 11 آذرماه 1394ازنماز جماعت ظهر و عصر

مکان: میدان شهدا -خ مجاهدین اسلام-جنب مجتمع بهنام -حسینیه محبان اهل البیت(ع)

جلسه برای برادران و خواهران برقرار میباشذ.