ای سوختهِ دل سرایِ احساس اینجاست/ پیوسته کلیدمشکل ناس اینجاست/گردرپی عشق قمر هاشمیانى/خوش آمده ای روضة العباس (علیه السلام) اینجاست.
  • rozatolabas
  • rozatolabas
مناسبت: جلسه هفتگی

سخنرانی: حجة الاسلام یعقوبی

با مداحی : حاج مهدی کمانی

زمان:شنبه 8خرداد ماه 1395 ازساعت20:15 

مکان: میدان شهدا - روبروی درب مترو شهدا

ابتدای خیابان خورشید -  بیت الرضا(ع)

آدرس تلگرام: https://telegram.me/rozatolabas1